Антологія «Київського авангарду». Нотатки на полях Автор: Олексій Войтенко

 

Передмова

 

 Стаття містить короткий редакторський коментар по всіх творах двотомного нотного видання «Київський авангард: Антологія камерної музики», що видане на замовлення Українського інституту (куратор М. Чедрик, автор вступної статті Ю. Чекан, видавництво «Музична Україна» [директор Б. Кривопуст]). Редактором 1-го тому (фортепіанна музика) виступив піаніст Євген Ґромов, редактором другого тому (камерні партитури) виступив я. Це зумовило структуру пропонованої статті: її перша частина написана зі слів Ґромова, її другу частину я писав, базуючись на власному досвіді.

Стаття розрахована передусім на фахову аудиторію (музикознавці, виконавці, композитори), а також на всіх, хто загалом цікавиться проблематикою сучасної музики. Стаття є «популярним» звітом про нашу роботу над виданням, й таким чином у тексті згадано лише про найбільш суттєві й показові аспекти цієї роботи.

Сподіваюсь, що після ознайомлення зі статтею читач відчує важливість питань нотографії та редактури нотних текстів.

Олексій Войтенко

композитор, музикознавець

кандидат мистецтвознавства, член НСКУ

викладач НМАУ ім. П. І. Чайковського

упорядник та редактор Антології

***

Набір усіх творів Антології було здійснено з урахуванням рукописних автографів та всіх наявних друкованих видань. Виключенням стали лише «4 інвенції» та «5 характерних сцен» Леоніда Грабовського, автографи яких наразі вважаються втраченими.

Основою для деяких із творів став нотний набір Л. Грабовського (Sibelius, остаточно імпортований до Finale): 4 його власні твори («4 інвенції», «5 характерних п’єс», «Епітафія», «Concerto misterioso») та «Поголос» В. Губи. В роботі також було задіяно набір фрагментів деяких творів Л. Грабовського, здійснений у Finale музикознавцем Ігорем Пясковським (1946–2010), а саме — «5 п’єс…», «Із японських хокку», «Пастелі», «Маргіналії до Гайсенбюттеля», «Тріо» та «Епітафія».

Нотні тексти всіх творів Л. Грабовського були відкориговані автором. Таким чином, в Антології представлено авторизовані видання музики Грабовського.

 

І Том (редактор Євген Ґромов)

Виконанням фортепіанних творів композиторів «Київського авангарду» Євген Ґромов займається вже більше 20 років, і фактично весь цей час він приділяв велику увагу й до редагування цих текстів. У другій половині 90-х років велася робота із запису фортепіанних творів «Київського авангарду» на CD (продюсер — Вірко Балей), і вже тоді Є. Ґромов, працюючи з авторами, відзначав численні розбіжності у різних версіях текстів та фіксував окремі факти невідповідності між початковими намірами композитора та їх остаточним втіленням. Окрім того, з плином часу у авторів відчутно змінювалось сприйняття своєї музики, що врешті відбивалось і в їх нотних текстах; це зумовлювало появу фактично нових версій творів, що в свою чергу могло заплутати непідготовленого виконавця.

Таким чином, у процесі підготовки 1-го тому «Антології» редакторська стратегія Є. Ґромова полягала в тому, щоб повернути тексти редагованих фортепіанних творів до їх органічного стану.

Віталій Ґодзяцький (нар. 1936)

  • Характерні сцени. 7 п’єс (1961/1985)

В роботі було використано автограф, а також окреме видання циклу 1987 року («Музична Україна»). Автограф циклу є дуже точним у деталях, тож є підстави вважати, що в ньому автор врахував досвід попереднього видання. В процесі редакторської роботи було виправлено остаточні помилки, та загалом наближено текст до автографу.

  • Розриви площин (1963)

В роботі було використано автограф, а також окреме видання п’єси 1971 року (видавництво «Музична Україна»). Багатоголосні фактурні побудови з автографу здебільшого мають окремі динамічні позначки для кожного з голосів, у виданні ж 1971-го року цю рису було узагальнено за рахунок виставлення спільної динаміки. В Антології було відновлено логіку розстановки динамічних нюансів з автографу.

Т.61 «Розривів площин» з рукопису, з видання 1971 року та з Антології (NB — в рукопису динамічна позначка mf проставлена в кожному з голосів, а у виданні 1971 року лише спільно для всієї побудови).
  • Соната №2 (1962/1973)

В редакторській роботі використовувався автограф твору та його видання у складі збірки  «Сонати українських радянських композиторів. Випуск 2» (1990, «Музична Україна»).

У виданні 1990-го року в заключному розділі 2-ї частини Сонати було виключено низку «французьких» ліг, конче необхідних для адекватного втілення цієї фактури; в Антології ці ліги було повернуто.

Початкові такти зі вказаного розділу з рукопису, з видання 1990-го року та з Антології (відтворено не тільки «французькі» ліги, а й втрачену у виданні темпову позначку).

Леонід Грабовський (нар. 1935)

  • 4 Інвенції (1962)

  • 5 Характерних п’єc (1962)

В роботі використані збірка «Нові твори українських радянських композиторів» (1970), у складі якої було видано «4 інвенції», а також окреме видання «5-и характерних п’єс» 1969 року (вище було зазначено що автографи обох творів наразі вважаються втраченими). Основою для публікації в Антології також стали файли набору обох творів, здійсненого Л. Грабовським (Sibelius із подальшим імпортом у Finale). Тексти обох творів було відкориговано автором, і зокрема із ним було узгоджено виправлення деяких помилок із друкованих видань.

Початок Інвенції №2 з видання 1970 року та з Антології

 

Володимир Губа (1938-2020)

В процесі редакторської роботи з творами Володимира Губи було використано видання його фортепіанних творів 1985 року (видавництво «Музична Україна»), їх автографи, а також чернетки. У всіх трьох творах виправлено безліч дрібних помилок, в тому числі авторських.

  •  3 Замальовки (1961)

Цей твір був чи не найскладнішим для редагування через велику кількість знаків альтерації та динамічних позначок, багато з яких були відсутні у виданні 1985 року. Зокрема було введено педальні позначки за зразком Klavierstück №1 Карлгайнца Штокгаузена.

Останні такти п’єси «Мотив» (№1) з видання 1985 року та з Антології. Відновлено авторську динамічну позначку «mpp» та виставлено пропущену педаль
  • 6 Картин (1961)

У п’єсі «Восени» (№1) виділено дужками октавне пониження для тих нот, що спускаються нижче ля субконтроктави (твір потребує фортепіано з розширеною клавіатурою).

Вказаний розділ з видання 1985-го року та з Антології

У політональному розділі п’єси «Біля мольберту» (№4) виправлено грубу помилку видання 1985 року з відсутніми знаками у лівій руці.

Вказаний розділ з видання 1985-го року та з Антології
  • Поголос (1962)

Виправлено грубу помилку в перших тактах (невірна послідовність акордів у лівій руці). «Французькі» ліги при нотах фігурації на останніх сторінках було подовжено заради відповідності візуальним контурам автографу (по аналогії з зазначеною вище особливістю Сонати №2 В. Ґодзяцького).

Перші такти у виданні 1985 року та в Антології

           

Володимир Загорцев (1944-2010)

  • Ритми (ІІ ред. 1969)

В редакторській роботі використовувався автограф твору (взірець винятково складного нотного рукопису); редакторська робота полягала в максимальному наближенні тексту до автографу. У кульмінаційному розділі п’єси особливу увагу було приділено уточненню обсягу кластерів. У т. 34 було здійснено енгармонічну заміну одного звуку задля підкреслення структури «акорду Загорцева»: тризвук або малий септакорд з подвійною терцією (і часто з пропущеною квінтою), що вірогідно походить від творчості Б. Лятошинського та композиторів Нової віденської школи.

Т.34 з рукопису та з Антології. NB — в акорді на 2-й долі as замінено на gis

 

ІІ Том (редактор О. Войтенко)

З 2016 року Олексій Войтенко працює з музичним спадком Володимира Загорцева, зокрема відновлюючи та редагуючи його партитури. В 2 томі Антології надруковано 6 творів В. Загорцева; зокрема редакторську роботу з двома із них (Соната для гобоя та фортепіано, Камерний концерт №1) було завершено ще задовго до того, як Антологію було заплановано.

Редакторську стратегію О. Войтенка можна визначити наступними тезами: врахування всіх наявних рукописних та друкованих першоджерел; виявлення у цих джерелах «людського фактору» (помилки, одруки, пропущені ключі й знаки etc); делікатна оптимізація тексту для підкреслення різних формотворчих чинників (система темпів, метроритм, гармонія, синтаксис, фактура, формотворення etc).

З шести надрукованих у 2-му томі творів В. Загорцева найбільш відчутно відредаговано обидві Сонати та Квартет №2, Камерний концерт №1 транскрибовано, а «Маленький квартет» та «Музику для 4-х струнних» представлено із найменшими змінами в тексті.

У 2-му томі Антології надруковано 6 творів Л. Грабовського. Як було сказано вище, ці партитури було відкориговано автором після набору, тож всі ці тексти приведено до максимально можливої тотожності з автографом; редакторська робота О. Войтенка при цьому звелася лише до загальних коректур.

У текстах всіх творів В. Загорцева було оновлено послідовність репетиційних літер.

Володимир Загорцев (1944-2010)

  • Соната для гобоя і фортепіано (1944-2010). Редакція О. Войтенка

Нотний текст Сонати для гобоя та фортепіано Володимира Загорцева є першою редакторською роботою О. Войтенка, здійсненою 2016 року в процесі підготовки до завершення не дописаного В. Загорцевим Камерного концерту №10 (2010), композиційною основою якого стала ця Соната. Окрім рукописного автографу, в роботі враховувалося друковане видання Сонати («Музична Україна», 1985), в якому було знайдено низку грубих помилок (пропущений такт, неправильні тривалості і т.п.). В тексті Сонати уточнено знаки альтерації та групування тривалостей, в деяких місцях фортепіанну фактуру було оптимізовано.

Такт 166 (загалом — найскладніший за фактурою такт у всій Сонаті) у виданні «Музичної України» та в Антології. У цьому такті уточнено групування фігури на 2-й долі; мотив «profundo» на 4-й долі перенесено на окремий нотоносець; опорний акорд на 3-й та 4-й долях продовжено до кінця такту згідно до його фактичної тривалості на педалі та відокремлено від фігурації на 5-й долі; цю фігурацію перегруповано між нотоносцями, аби уникнути зміни ключів, а окрім того у ній виправлено помилку (терцію «ля–до» у виданні 1985 року замінено на «фа–ля» згідно до рукопису).

Зразок оптимізації фортепіанної фактури

 

  • Соната для альта і фортепіано (1978). Редакція О. Войтенка

Редакторську роботу з текстом Сонати для альта та фортепіано Володимира Загорцева було здійснено у жовтні-листопаді 2020 року в процесі підготовки Антології до друку. Окрім рукописного автографу, в роботі також було задіяно нотний набір Сонати, здійснений в Німеччині 2000-го року. Протягом двох десятиліть цей набір був фактично єдиним джерелом, за яким виконавці знайомились із Сонатою та за яким навіть робили її записи. Тим більш прикро було виявити у цьому наборі низку грубих помилок, що буквально викривляють музику.

Подібно до Гобойної, в Альтовій сонаті оптимізовано фортепіанну фактуру, виправлено ряд механічних помилок із рукописного автографу, уточнено знаки альтерації та групування тривалостей.

Зразок виправлення помилок та оптимізації фортепіанної фактури. Т. 47 з рукопису (NB – зміну положень лівої та правої руки зафіксовано не оптимальним чином), з німецького набору (хрестоматійний зразок радикальної набірницької халтури!) та з Антології (тривалості перегруповано задля зручності рахування).
  • Маленький квартет (1963). Для двох скрипок, альта і віолончелі 

  • Музика для чотирьох струнних. (Квартет №1) (1967). Для двох скрипок, альта і віолончелі

Нотні тексти «Маленького квартету» та «Музики для 4-х струнних» Володимира Загорцева друкуються без суттєвого редакторського втручання. У 1-й, 3-й та 4-й частинах «Маленького квартету» збережено авторські метрономи, а в 2-й, де в автографі темпова позначка відсутня, виставлено редакторський. У всій партитурі «Маленького квартету» уточнено групування тривалостей. Партитуру «Музики…» приведено до максимально можливої тотожності з автографом та його виключно складною графікою (це — винахідливість набірниці «Музичної України» Катерини Соболєвої).

Останні такти 2-ї частини «Маленького квартету» з рукопису та з Антології.
Такти 11–14 «Музики» з рукопису та з Антології
  • Квартет № 2. Для двох скрипок, альта і віолончелі (1978). Редакція О. Войтенка

Редакторську роботу з текстом Струнного квартету №2 Володимира Загорцева було здійснено у жовтні-листопаді 2020 року в процесі підготовки Антології до друку. Окрім рукописного автографу, в роботі було задіяно рукописний комплект партій Квартету, розписаний Загорцевим вірогідно у 1988 році, коли факсиміле партитури було опубліковано видавництвом «Музична Україна». В тексті Квартету уточнено динамічні та темпові нюанси, зроблено деякі несуттєві зміни у фактурі (на кшталт до додавання відкритої струни чи натурального флажолету).

Слід звернути увагу, що в рукопису партитури Загорцев проставляє динамічні відтінки між парами інструментів (тобто під партіями 1-й скрипки та альта), а 2-га скрипка та віолончель таким чином мають динаміку згори нотоносця. Наслідком цього стало те, що в рукописному комплекті партій саме 2-га скрипка та віолончель… майже не мають динамічних відтінків взагалі, тобто розписування на партії мало суто механічний характер! Адекватний динамічний баланс звучання у такий спосіб збудувати неможливо, тож чи потрібно додатково пояснювати, що цей нотний матеріал є геть непридатним для виконання?!

Перші такти Квартету №2 з рукопису та з Антології. Перші такти з рукопису та з Антології. Перші такти рукописних партій 1-ї та 2-ї скрипок (NB — динаміка в партії 2-ї скрипки відсутня)

 

  • Камерний концерт № 1 (1981). Версія для струнного квінтету, альтової флейти та арфи. Транскрипція О. Войтенка

Транскрипцію Камерного концерту №1 В. Загорцева було зроблено влітку 2020 року, її основою став нотний текст Концерту, відредагований О. Войтенком в грудні 2019-го – січні 2020-го років. Партії обох солістів залишено без змін. Фактуру струнного оркестру адаптовано для виконання квінтетом солістів.

Леонід Грабовський (нар. 1935)

  • Тріо (1964). Для скрипки, контрабаса та фортепіано

  • Concerto Misterioso (1977). Для дев’яти інструментів

  • Із японських хокку (1964). Для тенора, флейти-пікколо, фагота та ксилофона

  • Пастелі. Слова Павла Тичини (1964). Для сопрано, скрипки, альта, віолончелі та контрабаса

  • Епітафія (1965). Для сопрано, арфи, гітари, челести та дзвонів

  • Маргіналії до Гайсенбюттеля (1967). Текст Гельмута Гайсенбюттеля. Для читця, двох труб, тромбона та ударних

Як було зазначено вище, всі твори Л. Грабовського було авторизовано, а їх партитури приведено до максимально можливої тотожності з автографом. Автографи Л. Грабовського є взірцем рукописного оформлення нотного тексту, а їх вишукана графіка часто зумовлює особливі складнощі нотного набору.

Останні такти №2 циклу «Пастелі» з рукопису та з Антології.
Перші такти циклу «Маргіналій до Гайсенбюттеля» з рукопису та з Антології
Перші такти №4 з циклу «Із японських хокку» з рукопису та з Антології

***

Наприкінці маю нагадати склад усіх, хто був причетний до створення Антології.

Автор концепції — М. Чедрик

Упорядник — О. Войтенко

Вступна стаття — Ю. Чекан

Куратори — М. Чедрик та І. Прокоф’єва

Директор видавництва «Музична Україна» — Б. Кривопуст

Редактори — Є. Ґромов та О. Войтенко

Художник — В. Бойко

Перекладачі — Е. Кінсела, С. Кріст, А. Дворніков

Комп’ютерний набір — А. Рощенко, К. Соболєва, Т. Бакун, О. Войтенко, Л. Ляхова

Композитори Л. Грабовський, В. Годзяцький, В. Загорцев, В. Губа.

 

Дякую всім.

 

 

 1. Thanks for your publication. I also feel that laptop computers have become more and more popular these days, and now tend to be the only sort of computer included in a household. The reason is that at the same time potentially they are becoming more and more inexpensive, their working power is growing to the point where they may be as robust as pc’s out of just a few years ago.

 2. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this site and give it a glance regularly.

 3. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 4. You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 5. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I?ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 6. I’ve come across that currently, more and more people will be attracted to surveillance cameras and the industry of picture taking. However, being a photographer, you will need to first devote so much time deciding the exact model of camera to buy and moving from store to store just so you could possibly buy the most inexpensive camera of the trademark you have decided to choose. But it will not end at this time there. You also have take into consideration whether you should obtain a digital photographic camera extended warranty. Thanks a lot for the good recommendations I obtained from your weblog.

 7. Pretty component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I get actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment and even I success you get entry to persistently quickly.

 8. Thanks for your post. What I want to comment on is that when you are evaluating a good on-line electronics go shopping, look for a web page with full information on critical factors such as the level of privacy statement, security details, any payment options, as well as other terms as well as policies. Generally take time to browse the help plus FAQ pieces to get a much better idea of how a shop works, what they are able to do for you, and the way you can make the most of the features.

 9. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 10. I have observed that good real estate agents almost everywhere are Promoting. They are realizing that it’s more than merely placing a sign post in the front place. It’s really in relation to building connections with these sellers who sooner or later will become consumers. So, after you give your time and energy to aiding these vendors go it alone — the “Law associated with Reciprocity” kicks in. Interesting blog post.

 11. Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nonetheless I’m experiencing issue with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 12. I have observed that of all kinds of insurance, health insurance is the most questionable because of the conflict between the insurance coverage company’s obligation to remain profitable and the customer’s need to have insurance policies. Insurance companies’ revenue on health and fitness plans are low, thus some firms struggle to make a profit. Thanks for the concepts you share through this blog.

 13. Thanks for another excellent post. Where else could anybody get that kind of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 14. I’ve been browsing on-line greater than three hours as of late, but I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the web shall be a lot more useful than ever before.

 15. One thing I would like to reply to is that weightloss system fast may be possible by the right diet and exercise. Someone’s size not only affects appearance, but also the overall quality of life. Self-esteem, depressive disorders, health risks, along with physical capabilities are disturbed in excess weight. It is possible to just make everything right and still gain. Should this happen, a condition may be the reason. While a lot food instead of enough physical exercise are usually responsible, common medical conditions and widespread prescriptions can certainly greatly add to size. Thanks for your post in this article.

 16. I would like to add when you do not actually have an insurance policy or maybe you do not belong to any group insurance, you may well really benefit from seeking aid from a health insurance broker. Self-employed or people having medical conditions ordinarily seek the help of an health insurance broker. Thanks for your text.

 17. Thanks for this glorious article. One other thing is that many digital cameras come equipped with the zoom lens that permits more or less of the scene to generally be included through ‘zooming’ in and out. These kinds of changes in {focus|focusing|concentration|target|the a**** length are usually reflected inside viewfinder and on massive display screen right at the back of the exact camera.

 18. Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this moreover ? taking time and actual effort to make an excellent article? however what can I say? I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

 19. Terrific paintings! This is the kind of info that are supposed to be shared around the web. Disgrace on the search engines for not positioning this submit higher! Come on over and consult with my website . Thank you =)

 20. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 21. I have noticed that car insurance corporations know the cars which are at risk of accidents and also other risks. Additionally they know what types of cars are prone to higher risk as well as higher risk they’ve got the higher your premium price. Understanding the uncomplicated basics of car insurance will assist you to choose the right type of insurance policy that will take care of the needs you have in case you get involved in any accident. Thank you sharing the actual ideas in your blog.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *