Леонід Грабовський: «Київський авангард» проторував шлях для наступних поколінь