Відкритий лист музикознавчої спільноти України Відкритий лист музикознавчої спільноти України до музикантів, музикознавців, діячів культури та культурних установ, громадських організацій всього світу. Авторки: Ірина Тукова, Анна Гадецька, Лідія Мельник

Культура завжди була, є і буде постійною складовою життя суспільства нарівні з економікою, політикою та ін. Мистецька спадщина є важливим інструментом внутрішньої та зовнішньої культурної політики держави. У такий спосіб в соціумі формулюються та просуваються цінності, відбувається толерування тих чи інших поглядів та ідей, запроваджуються дискусії щодо спірних позицій. Функціонування у цій системі художнього доробку завжди обумовлено його актуалізацію через невпинний науково-мистецький критичний дискурс. Нинішня ситуація не є виключенням. Сьогодні мистецькі твори сприймаються та інтерпретуються відповідно до тих подій, що розгортаються на наших очах.

Війна росії проти України, що розпочалася 2014 року і 24 лютого 2022 року перейшла у фазу повномасштабного вторгнення, вже змінила світ. Просто зараз відбувається беззастережна у своїй всеохопності глобальна переоцінка цінностей та світоглядних настанов. Особливо гостро вона позначилася щодо культури росії, з її сталими імперськими наративами «величі», «унікальної місії» та колонізаторським пафосом спасителів та визволителів «малих народів». Цим специфічним російським «гуманізмом» просякнуто сотні творів, значна частина яких давно та стало презентує спадок світової культури. Його апріорно некритичне сприйняття впродовж тривалого часу нині потребує перегляду. Адже кожен, хто сьогодні звертається до російського художнього доробку, свідомо або позасвідомо виправдовує російську державу. Без критичної переоцінки російського культурного спадку жодні політичні та економічні санкції не спрацюють, натомість завжди залишатимуться лише половинчатим рішенням.

Ми свідомі того, що багатовимірний критичний аналіз, усвідомлення та переосмислення будь-якого явища потребують часу. Утім всі ці процеси зможуть відбутися лише за умов, що є можливими та необхідними вже зараз. Тому ми звертаємося до всіх художніх, освітніх і наукових інституцій, музикантів і науковців з проханнями, що є для нас абсолютно беззаперечно принциповими:


1. Поставити на паузу будь-які контакти з російською культурою до завершення війни, яку росія розв’язала проти України та її мирних мешканців.

2. Взаємодію з російськими композиторами, виконавцями, науковцями, хто презентував та продовжує презентувати росію в міжнародній спільноті, продовжувати виключно за умови офіційного оприлюднення їхнього засудження політики росії щодо України та розв’язаної війни. Так, ми розуміємо міць та силу авторитарного режиму росії по відношенню до своїх громадян, утім ціна, яку щомиті платить Україна за розв’язану агресію, – це життя людей, серед яких і життя загиблих митців.


Окремо звертаємося до наших співвітчизників. Тих, хто продовжує пропагувати російську культуру в Україні та світі, виконувати твори російських композиторів або брати участь у програмах, де виконуються твори російських композиторів. Як ніхто інший ви маєте усвідомлювати неможливість подібного толерування, одним із наслідків якого є створення жертовного образу російської культури та, як наслідок, держави. Поставте російську культуру на паузу. В іншому випадку вимагаємо ставити на паузу творчі контакти з такими нашими співвітчизниками.

Твердження, що у війні винен лише путін, має бути закресленим, адже його влада тримається на міцному фундаменті, важливими складовими якого є мистецтво та культура. Тому співробітництво з росіянами в усіх сферах, у тому числі й в культурній, має припинитися до завершення війни в Україні.


Олена Антонова, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, професорка катедри історії світової музики Національної музичної академії України (Київ) / Olena Antonova, PhD in Art Studies, Professor in the Department of a Global Music History at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Віра Артем’єва, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, в. о. доцентки Національної музичної академії України (Київ) / Vira Artemievа, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Марта Басараба, музикознавиця, викладачка музично-теоретичних дисциплін Львівського музичного фахового коледжу імені Станіслава Людкевича / Martha Basaraba, musikologist, Music Theory and History Tutor at the Lviv Stanislaw Liudkevych State Music College

Костянтин Бацак, історик культури, кандидат історичних наук, доцент, фахівець з історії італійського музичного театру в Україні, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка / Kostyantyn Batsak, cultural historian, PhD in History, Associate Professor, an expert in the history of Italian opera in Ukraine, Kyiv Borys Grinchenko University Vice-Rector for Research and Methodical, Social and Humanitarian Work and Leadership

Юлія Бентя, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, наукова працівниця відділу театрознавства Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, відповідальна редакторка часопису «Критика» (Київ) / Iuliia Bentia, musicologist, PhD in Art Studies, Research Fellow in the Theatre Studies Department at the Modern Art Research Institute, the National Academy of Arts of Ukraine, Executive Editor at Krytyka Journal (Kyiv)

Олена Берегова, докторка мистецтвознавства, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту культурології Національної академії мистецтв України (Київ) / Olena Berehova, Dr Habil, Professor, Deputy Director for Research at the Institute for Cultural Research, the National Academy of Arts of Ukraine (Kyiv)

Ірина Бермес, докторка мистецтвознавства, професорка Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Iryna Bermes, PhD, Dr Habil, Professor at the Drohobych Ivan Franko State Teachers University

Олеся Білас, кандидатка мистецтвознавства, викладачка Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької / Olesia Bilas, PhD in Art Studies, Tutor at the Lviv Solomiya Krushelnytska State Music Lyceum

Іван Богданов, художній керівник та головний дириґент академічного камерного хору імені Бортнянського Чернігівського філармонічного центру фестивалів та концертних програм / Ivan Bogdanov, Artistic Director and Chief Conductor of the Bortnyansky Academic Chamber Choir, Chernihiv Philharmonic Center for Festivals and Concert Programs

Андрій Бондаренко, композитор, піяніст, кандидат мистецтвознавства, старший викладач Київського національного університету культури і мистецтв / Andriy Bondarenko, composer, pianist, PhD in Art Studies, Senior Lecturer at the Kyiv National University of Culture and Arts

Тетяна Бондаренко, професорка катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Tetiana Bondarenko, Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ірина Вавшко, кандидатка мистецтвознавства, викладачка музично-теоретичних дисциплін / Iryna Vavshko, musicologist, PhD in Art Studies, Music Theory and History Tutor

Петро Вакалюк, заслужений діяч мистецтв Украіни, кандидат мистецтвознавства, професор катедри виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) / Petro Vakaliuk, Merited Figure of Arts of Ukraine, PhD in Art Studies, Professor in the Performing Arts Department at the Precarpathian Vasyl Stefanyk National University (Ivano-Frankivsk)

Юлія ВасюкАльХадіді, співачка, етнологиня, викладач-методист Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича / Yulia VasyukAlKhadidi, singer, ethnologist, a tutor and and teaching supervisor at the Vinnytsia Mykola Leontovych State College of Arts

Тетяна Вахновська, заслужена артистка України, провідна солістка Львівської національної опери / Tetyana Vakhnovska, Merited Artist of Ukraine, Senior Soloist at the Lviv National Opera

Маріам Вердіян, музикознавця, голова Студентського наукового товариства «Octopus», аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Mariam Verdiian, musicologist, Head of the Octopus Students Scientific Society, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Андрій Війтович, альтист, професор Королівського музичного коледжу, Лондон; соліст Симфонічного оркестру Опери Валенсії / Andriy Viytovych, Professor of Viola at the Royal College of Music, London; Solo viola, Orquestra de la Comunitat Valenciana

Олена Верещагіна-Білявська, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського / Olena Vereshchahina-Biliavska, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Department of Music, Performing and Dance Studies, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Teachers University

Олексій Войтенко, композитор, музикознавець, кандидат мистецтвознавства, старший викладач Національної музичної академії України, доцент Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра, лавреат премії імені Ревуцького, член Національної спілки композиторів України / Olexii Voitenko, composer, musicologist, PhD in Art Studies, Senior Lecturer at the National Music Academy of Ukraine, Associate Professor at the Kyiv Reinhold Glière Metropolitan Music Academy, The Revutsky Prize Winner, a member of the National Union of Composers of Ukraine

Марія Вороніна, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри історії музики Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра / Mariia Voronina, musicologist, PhD Art Studies, Associate Professor in the Music History Department at the Kyiv Reinhold Glière Metropolitan Music Academy

Анна Гадецька, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, співзасновниця та програмна директорка Open Opera Ukraine (Київ) / Anna Hadetska, musicologist, PhD in Art Studies, Open Opera Ukraine Co-Founder and Program Director (Kyiv)

Дар’я Гайдашевська, музикознавиця, студентка бакалаврату Національної музичної академії України (Київ) / Daria Haidashevska, musicologist, a bachelor student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Юлія Гарбовська, оперно-симфонічна дириґентка, студентка бакалаврату Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка / Yuliia Harbovska, opera company and symphony orchestra conductor, a bachelor student at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Світлана Гоменюк, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Svitlana Gomeniuk, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Тетяна Гомон, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра, наукова консультантка y Лятошинський-клубі / Tetiana Homon, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Kyiv Reinhold Glière Metropolitan Music Academy, Liatoshynsky Club Councilor

Марина Гордієнко, музикознавиця, студентка бакалаврату Національної музичної академії України (Київ) / Maryna Hordiienko, musicologist, a bachelor student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Роман Горобець, композитор / Roman Horobets, composer

Уляна Граб, докторка мистецтвознавства, професорка катедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Uliana Hrab, PhD, Dr Habil, Professor in the Department of the Studies in Medieval and Ukrainian Music at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Роман Григорів, композитор, дириґент, лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, музичний керівник Національного Президентського оркестру України / Roman Grygoriv, composer, conductor, The Taras Shevchenko National Prize Winner, Music Director of the National Presidential Band of Ukraine

Тетяна Гриськова, провідна концертмейстерка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Tetyana Hryskova, a Senior Accompanist at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Тетяна Гусарчук, докторка мистецтвознавства, доцентка, професорка катедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України (Київ) / Tetiana Husarchuk, PhD, Dr Habil, Professor in the Department of Ukrainian Music History and Musical Ethnology at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ірина Данько-Чорноморченко, солістка-вокалістка, майстриня сцени, Криворізький театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка / Iryna DankoChernomorchenko, solo singer, stage master, Kryvyi Rih Taras Shevchenko Drama and Musical Comedy Theater

Тарас Демко, культурний діяч, директор Галицького музичного товариства, співкерівник Львівського органного залу, співзасновник Collegium management, директор Ukrainian Festival Orchestra / Taras Demko, cultural actor, Director of Galician Music Society, Co-Manager at the Lviv Organ Hall Co-Founder of Collegium management, Director of Ukrainian Festival Orchestra

Богдан Дем’яненко, музикознавець, кандидат мистецтвознавства (Київ) / Bohdan Demianenko, musicologist, PhD in Art Studies (Kyiv)

Олена Дерев’янченко, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Національної музичної академії України (Київ) / Olena Derevianchenko, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ельміра Джабраілова-Кушнір, музикознавиця / Elmira DzhabrailovaKushnir, musicologist

Ірина Довгалюк, докторка мистецтвознавства, професорка катедр української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка та музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Iryna Dovhalyuk, PhD, Dr Habil, Professor in the Ukrainian Ethnology Department at the Lviv Ivan Franko National University, Professor in the Musical Ethnology Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Людмила Довгун, хормейстерка, викладачка музично-теоретичних дисциплін та сольного співу в Дитячій школі мистецтв, керівниця народного аматорського ансамблю «Родовід», заслужена працівниця культури України (м. Камінь-Каширський Волинської области) / Ludmyla Dovhun, choirmaster, Music Theory, History and Voice Tutor at the School of Arts for Children, Director of the Rodovid Folk Amatour Ensemble, Merited Figure of Ukrainian Culture (Kamin-Kashyrskyi, Volyn region)

Марія Довгун, музикознавиця, студентка бакалаврату Національної музичної академії України (Київ) / Maria Dovhun, musicologist, a bachelor student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Олександр Драган, дириґент, кандидат мистецтвознавства / Oleksandr Drahan, conductor, PhD in Art Studies

Тетяна Дугіна, кандидатка мистецтвознавства, професорка (Київ) / Tetiana Duhina, PhD in Art Studies, Professor (Kyiv)

Віолетта Дутчак, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка катедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ) / Violetta Dutchak, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor, Head of the Ukrainian Music Studies and Folk Instruments Performance Department at the Precarpathian Vasyl Stefanyk National University (Ivano-Frankivsk)

Олена Д’ячкова, музикознавиця, доцентка катедри історії світової музики Національної музичної академії України (Київ) / Olena Dyachkova, musicologist, Associate Professor in the Department of a Global Music History at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Хосе Ернандес, заслужений діяч мистецтв України, заступник генерального директора Національної філармонії України (Київ) / Jose Hernandez, Merited Figure of Arts of Ukraine, Deputy Director General of the National Philharmonic of Ukraine (Kyiv)

Аделіна Єфіменко, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка катедри мистецтвознавства філософського факультету Українського вільного університету (Мюнхен), професорка катедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Adelina Yefimenko, Doctor of Arts (Dr Habil), Head of the Art Studies Department, Faculty of Filosophy, Ukrainian Free University (Munich), Professor in the Music History Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Олександр Жарков, кандидат мистецтвознавства, доцент катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Oleksandr Zharkov, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Олесь Журавчак, музикант, культуролог, артменеджер, викладач Київського національного університету культури і мистецтв, заступник міністра культури України (2014), директор фестивалів, член правління Міжнародного благодійного фонду «Український Ренесанс» / Oles Zhuravchak, musician, culturologist, art manager, Lecturer at the Kyiv National University of Culture and Arts, Deputy Minister of Culture of Ukraine (2014), director of art festivals, Board Member of the Ukrainian Renaissance International Charitable Foundation

Алла Загайкевич, композиторка, голова Асоціяції електроакустичної музики України (Київ) / Alla Zagaykevych, composer, President of Electroacoustic Music Association of Ukraine (Kyiv)

Денис Зелінський, студент Національної музичної академії України, артист оркестру Київської опери / Zelinskyi Denys, a student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv), artist of the Kyiv Opera Theatre

Вероніка Зінченко, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Veronika Zinchenko, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ольга Зосім, докторка мистецтвознавства, професорка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ) / Olga Zosim, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor at the National Academy of Culture and Arts Management (Kyiv)

Поліна Зубкова, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Polina Zubkova, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Віктор Іванов, скрипаль, концертмейстер Київського камерного оркестру Національної філармонії України (Київ) / Viktor Ivanov, violinist, concertmaster of the Kyiv Chamber Orchestra, the National Philharmonic of Ukraine

Інна Іванова, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України, завідувачка теоретичного відділу та викладачка музично-теоретичних дисциплін Київської дитячої музичної школи № 9 / Inna Ivanova, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine, Head of the Music Theory Department and Music Theory and History Tutor at the Kyiv Ninth Music School for Children

Софія Іванова, лекторка-музикознавиця Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика / Sofia Ivanova, musicologist, Lecturer, the Lviv Myroslav Skoryk National Philharmonic

Євгенія Ігнатенко, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, в. о. доцентки Національної музичної академії України (Київ) / Yevgeniya Ignatenko, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Анна Ільїна, докторка філософських наук, Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України / Anna Ilyina, D.Sc. in Philosophy, Hryhoriy Skovoroda Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine

Світлана Іскра, кандидатка мистецтвознавства, завідувачка катедри теорії та методики музичного виховання Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / Svitlana Iskra, PhD in Art Studies, Head of the Music Teaching Theory and Methodology Department at the Vinnytsa College for the Humanities and Teachers

Віктор Камінський, композитор, лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, голова Львівської організації Національної спілки композиторів України, професор / Viktor Kaminsky, composer, The Taras Shevchenko National Prize Winner, Lviv Branch Chairman of the National Union of Composers of Ukraine, Professor

Ярослав Каня, заступник директора Тернопільського музичного фахового коледжу імені Соломії Крушельницької / Yaroslav Kanya, Ternopil Solomiya Krushelnytska State Music College Vice-Rector

Ганна Карась, докторка мистецтвознавства, професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужена працівниця культури України, членкиня Національної спілки композиторів України (Івано-Франківськ) / Hanna Karas, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor at the Precarpathian Vasil Stefanyk National University, Merited Figure of Ukrainian Culture, a member of the National Union of Composers of Ukraine (Ivano-Frankivsk)

Ольга Катрич, заслужена діячка мистецтв України, докторка філософії, професорка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Olga Katrych, Merited Figure of Arts of Ukraine, PhD, Professor at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Вікторія Кашаюк, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, членкиня Національної спілки композиторів України (Луцьк) / Viktoriia Kashaiuk, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor, a member of the National Union of Composers of Ukraine (Lutsk)

Ірина Кириловська, піяністка, співачка, викладачка фортепіяна в Музичній школі Мерано, Південний Тироль / Iryna Kyrylovska, pianist, singer, Piano Tutor at the Music School Merano, South Tyrol

Любов Кияновська, докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня-кореспондентка Національної академії мистецтв України, завідувачка катедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Lyubov Kyyanovska, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor, Corresponding Member of the National Academy of Arts of Ukraine, Head of the Music History Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Майя Кірдєєва, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Maiya Kirdeyeva, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ірина Клименко, докторка мистецтвознавства, професорка катедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України (Київ) / Iryna Klymenko, Doctor of Arts (Dr Habil), Associate Professor in the Department of Ukrainian Music History and Musical Ethnology at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Микола Ковалінас, композитор, музикознавець, кандидат мистецтвознавства, в. о. професора Національної музичної академії України (Київ) / Mykola Kovalinas, composer, musicologist, PhD in Art Studies, Professor at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Роксоляна Колодій, викладач-методист, голова циклової комісії музично-теоретичних дисциплін, музичної літератури та фольклору Івано-Франківського фахового музичного коледжу імені Дениса Січинського / Roksoliana Kolodiy, a tutor and teaching supervisor, the Music Theory, Music Literature and Musical Ethnology Committee Chair at the Ivano-Frankivsk Denys Sichynsky State Music College

Іванна Комаревич, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри академічного співу Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Ivanna Komarevych, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Department of Classical Music Vocal Studies at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Ольга Коменда, докторка мистецтвознавства, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) / Olha Komenda, PhD, Dr Habil, Professor at the Volyn Lesya Ukrainka National University (Lutsk)

Олена Корчова, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри історії світової музики Національної музичної академії України, членкиня Національної спілки композиторів України (Київ) / Olena Korchova, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Department of a Global Music History at the National Music Academy of Ukraine, a member of the National Union of Composers of Ukraine (Kyiv)

Ірина Коханик, кандидатка мистецтвознавства, професорка, завідувачка катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Iryna Kokhanyk, PhD in Art Studies, Head of the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Катерина Кошель, викладачка теоретичних дисциплін, Київська дитяча школа мистецтв № 6 імені Германа Жуковського / Kateryna Koshel, Music Theory and History Tutor at the Kyiv Sixth Herman Zhukovsky Arts School for Children

Богдан Кривопуст, композитор, піаніст, директор Державного спеціалізованого видавництва «Музична Україна» / Bohdan Kryvopust, composer, pianist, Direktor of Muzychna Ukraina Publishing House

Марта Кузій, піяністка, лекторка, кандидатка мистецтвознавства, артменеджерка Меморіяльного музею Станіслава Людкевича, виконавча директорка 120-го сезону Симфонічного оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика, викладачка Українського католицького університету / Marta Kuziy, pianist, lecturer, PhD in Art Studies, Artistic Director of Stanislaw Liudkevych Memorial Museum, Executive Director of the Lviv Myroslav Skoryk National Philharmonic Orchestra, Lecturer at the Ukrainian Catholic University

Олександр Куриленко, викладач, аранжувальник (Слов’янськ) / Oleksandr Kurylenko, tutor, music arranger (Sloviansk)

Ольга Кучер, культурологиня, студентка маґістеріюму Національної музичної академії України (Київ) / Olha Kucher, culturologist, a Master’s student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Марія Липецька, піяністка, кандидатка мистецтвознавства, доцентка, Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка / Mariya Lypetska, pianist, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Іван Липецький, лавреат міжнародного конкурсу, флейтист оркестру Львівської національної опери / Iwan Lypetskyi, flutist, Lviv National Opera Orchestra

Тереса Мазепа, докторка мистецтвознавства, доцентка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Teresa Mazepa, PhD, Dr Habil, Associate Professor at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Дмитро Максименко, кандидат мистецтвознавства, старший викладач Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Dmytro Maksymenko, PhD in Art Studies, Senior Lecture at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Лілія Максименко, кандидатка мистецтвознавства, викладачка Львівського фахового музичного коледжу імені Станіслава Людкевича / Liliia Maksymenko, PhD in Art Studies, Lecture at the Lviv Stanislaw Liudkevych State Music College

Оксана Максимишин, музикознавиця, випускниця Національної музичної академії України та Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв / Oksana Maksymyshyn, musicologist, an alumna of the National Music Academy of Ukraine and the National Academy of Culture and Arts Management

Людмила Матяш, викладачка музично-теоретичних предметів Школи мистецтв м. Хмільника (Вінницька область) / Lyudmila Matyash, Music Theory and History Tutor at the Khmilnyk School of Arts, (Vinnytsia region)

Лідія Мельник, докторка мистецтвознавства, музична критикиня, доцентка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Lidia Melnyk, PhD, Dr Habil, music critic, Associate Professor at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Олена Михайленко, завідувачка відділу теоретичних дисциплін Хорошівської музичної школи (Житомирська область) / Olena Mykhailenko, Head of the Music Theory and History Department at the Khoroshiv Music School (Zhytomyr Region)

Анжела Мішаніна, голова циклової комісії загального фортепіяна Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського / Angela Mishanina, the General Piano Committee Chair at the Drohobych Vasyl Barvinsky State Music College

Наталія Мозгальова, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка катедри музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Natalia Mozgalova, Dr Habil, Professor, Head of the Music, Performing and Dance Studies Department at the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Teachers University

Міхаель Мозер, професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціяції україністів / Michael Moser, Professor at the University of Vienna, President of the International Association of Ukrainianists

Тетяна Молчанова, докторка мистецтвознавства, професорка, завідувачка катедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Tetiana Molchanova, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor, Head of the Piano Accompaniment Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Лілія Назар-Шевчук, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри історії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Lilia NazarSchevchuk, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music History Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Олеся Найдюк, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства / Olesya Naydiuk, musicologist, PhD in Art Studies

Іван Небесний, композитор / Ivan Nebesnyy, composer

Стас Невмержицький, музичний журналіст / Stas Nevmerzhytskyi, music journalist

Олег Недашківський, студент Національної музичної академії України, переможець міжнародних та всеукраїнських музичних конкурсів, артист Київської опери / Oleh Nedashkivskyi, a student at the National Music Academy of Ukraine, winner of international and national music competitions, artist of Kyiv Opera Theatre Orchestra

Сергій Нестерук, дириґент Національного академічного театру оперети / Serhii Nesteruk, conductor, Kyiv National Operetta House

Юлія Ніколаєвська, докторка мистецтвознавства, професорка Харківського національного університету мистецтв імені Івана Котляревського / Yuliia Nikolaievska, PhD, Dr Habil, Professor at the Kharkiv Ivan Kotliarevsky National University of Arts

Марк-Єфрем Новакович, музикознавець, органіст, студент бакалаврату та голова Студентського науково-творчого товариства «Medianta» Львівської національноі музичної академії імені Миколи Лисенка / MarkYefrem Novakovych, musicologist, organist, a bachelor student and Chairman of the Medianta Student Scientific and Creative Society at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Мирослава Новакович, докторка мистецтвознавства, професорка катедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Myroslava Novakovych, PhD, Dr Habil, Professor in the Department of the Studies in Medieval and Ukrainian Music at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Тетяна Новицька, музикознавиця, студентка бакалаврату Національної музичної академії України, викладачка музично-теоретичних дисциплін у Київській дитячій музичній школі № 40 / Tetiana Novytska, musicologist, a bachelor student at the National Music Academy of Ukraine, Music Theory and History Tutor at the Kyiv Fortieth Music School for Children

Лідія Новодворська, викладачка загального фортепіяна, Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського / Lidia Novodvorska, General Piano Tutor at the Ivano-Frankivsk Denys Sichynsky State Music College

Іванна Олійник, музикознавиця, артменеджерка, аспірантка катедри світової музики Національної музичної академії України (Київ) / Ivanna Oliinyk, musicologist, art manager, a postgraduate student in the Department of a Global Music History at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Галина Омельченко-Агай Кухі, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри мистецької освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка / Halyna OmelchenkoAgai Kuhi, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Arts Education Department, Zhytomyr Ivan Franko State University

Іван Остапович, дириґент, композитор, співкерівник Львівського органного залу, член правління Галицького музичного товариства, співзасновник Ukrainian Festival Orchestra / Ivan Ostapovych, conductor, composer, Co-Manager at the Lviv Organ Hall, Member of the Board at the Galician Music Society, Co-Founder of the Ukrainian Festival Orchestra

Олександр Островський, співзасновник медія про класичну музику «The Claquers», аспірант катедри теорії та історії культури Національної музичної академії України (Київ) / Oleksandr Ostrovskyi, Co-Founder of The Claquers, a classical music media, a postgraduate student in the Theory and History of Culture Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Віталій Охманюк, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) / Vitaliy Okhmanyuk, Merited Figure of Arts of Ukraine, PhD in Art Studies, Professor, Dean of the Faculty of Culture and Arts at the Volyn Lesya Ukrainka National University (Lutsk)

Юлія Пальцевич, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри музично-теоретичних дисциплін Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв / Yuliia Paltsevych, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Kyiv Metropolitan Academy of Circus and Performing Arts

Діля Пак, студентка Національної музичної академії України (Київ) / Dilja Pak, a student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Анна Петрашек, викладачка Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької / Anna Petrashek, Tutor at the Lviv Solomiya Krushelnytska State Music Lyceum

Євген Петриченко, композитор, викладач / Eugene Petrychenko, composer, tutor

Aнастасія Пилатюк, скрипалька, кандидатка мистецтвознавства, заслужена артистка України, концертмейстерка других скрипок в Orquestra Comunidad Valenciana / Anastasia Pilatyuk, violinist, PhD in Art Studies, Merited Artist of Ukraine, the Principal Second Violin in Orquestra Comunidad Valenciana

Аліна Плахтієнко, музична критикиня, авторка cтаттей у The Claquers, культурна менеджерка / Alina Plakhtiienko, music critic, a reviewer at The Claquers, cultural manager

Вікторія Польова, композиторка, лавреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка / Victoria Poleva, composer, The Taras Shevchenko National Prize Winner

Наталія Пономарчук, головна дириґентка Київського камерного оркестру Національної філармонії України / Natalia Ponomarchuk, Chief Conductor of the Kyiv Chamber Orchestra, the National Philharmonic of Ukraine

Христина Попович, етномузикознавиця, лаборантка Відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України, співзасновниця ГО «Музична майстерня “Гурба”» / Khrystyna Popovych, ethnomusicologist, Assistant in the Department of Folklore at the Institute of Ethnology, National Academy of Sciences of Ukraine, Co-Founder of the Hurba Music Workshop NGO

Світлана Постовойтова, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України, викладачка музично-теоретичних дисциплін Київської дитячої музичної школи № 9 / Svitlana Postovoitova, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine, Music Theory and History Tutor at the Kyiv Ninth Music School for Children

Тетяна Постоловська, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, викладачка-методистка циклової комісії історії музики Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра / Tetyana Postolovska, musicologist, PhD in Art Studies, a tutor and teaching supervisor of the Music History Committee at the Kyiv Reinhold Glière Metropolitan Music Academy

Тетяна Прокопович, кандидатка мистецтвознавства, доцентка Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету / Tetyana Prokopovych, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Institute of Arts, Rivne State University for the Humanities

Мар’ян Пукаляк, артист оркестру Національної опери України, концертмейстер групи кларнетів Київської опери / Marian Pukaliak, clarinettist at the National Opera of Ukraine Orchestra, Principal Clarinett, the Kyiv Opera Theatre Orchestra

Ілля Разумейко, композитор, лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, докторант Віденського університету музики й виконавського мистецтва / Ilya Razumeiko, composer, The Taras Shevchenko National Prize Winner, a PhD student at the University of Music and Performing Arts Vienna

Наталія Райтель, скрипалька, співзасновниця музичного відділу в Українському вільному університеті (Мюнхен) / Natalija Reitel, violinist, Music Department Co-Founder, Ukrainian Free University (Munich)

Валентина Редя, докторка мистецтвознавства, членкиня Національної спілки композиторів України, професорка Національної музичної академії України (Київ) / Valentyna Redya, Doctor of Arts (Dr Habil), a member of the National Union of Composers of Ukraine, Professor at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Роман Рєпка, піяніст, викладач / Roman Repka, pianist, tutor

Максим Римар, концертмейстер групи віолончелей Львівської національної опери / Maksym Rymar, Principal Cello, Lviv National Opera

Владислав Рокош, викладач-методист, голова циклової комісії народних інструментів Луцького педагогічного коледжу, член Національної всеукраїнської музичної спілки / Vladyslav Rokosh, a tutor and teaching supervisor, the Folk Musical Instruments Committee Chair at the Lutsk Teachers College, a member of the National All-Ukrainian Music Society

Володимир Романко, кандидат мистецтвознавства, доцент катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Volodymyr Romanko, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Яна Романчук, музикознавиця, студентка бакалаврату Національної музичної академії України (Київ) / Yana Romanchuk, musicologist, a bachelor student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Володимир Рунчак, композитор / Volodymyr Runchak, composer

Дмитро Савон, дириґент / Dmytro Savon, conducter

Дзвенислава Саф’ян, музикознавиця, студентка маґістеріюму Національної музичної академії України, співзасновниця та головна редакторка видання про класичну музику «The Claquers» / Dzvenyslava Safian, musicologist, a Master’s student at the National Music Academy of Ukraine, Co-Founder and Editor-in-Chief at The Claquers, a classical music media

Ольга Сеник, музикознавиця, викладачка-методистка Дрогобицького музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського, членкиня Науково-методичної комісії сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України / Olha Senyk, musicologist, a tutor and teaching supervisor at the Drohobych Vasyl Barvinsky State Music College, a member of the Scientific and Methodology Committee in the State Higher Education Department, as a part of the Scientific and Methodological Council, Ministry of Education and Science of Ukraine

Любов Синяк, кандидатка мистецтвознавства, президентка Всеукраїнського товариства Едварда Ґриґа, членкиня референтної групи Міжнародної спільноти Едварда Ґриґа, завідувачка денного відділення Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора / Liubov Syniak, PhD in Art Studies, President of the Ukrainian Edvard Grieg Society, Reference Group Member of the International Edvard Grieg Society, Head of the Full-Time Study Department at the Zhytomyr Victor Kosenko State Music College

Леся Сиротинська, піяністка, викладачка Львівської школи мистецтв № 5 / Lesya Syrotynska, pianist, Tutor at the Lviv Fifth School of Arts

Наталія Сиротинська, докторка мистецтвознавства, професорка катедри музикознавства і хорового мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка / Natalia Syrotynska, PhD, Dr Habil, Professor in the Musicology and Choral Art Department at the Lviv Ivan Franko National University

Анастасія Сисенко, композиторка, студентка Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Anastasia Sysenko, composer, a student at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Наталія Сікорська, піяністка, клавесиністка, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри концертмейстерства Національної музичної академії України, викладачка Київської дитячої музичної школи № 1 імені Якова Степового / Nataliia Sikorska, pianist, harpsichordist, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Piano Accompaniment Department at the National Music Academy of Ukraine, Tutor at the Kyiv First Yakiv Stepovy Music School for Children

Єлизавета Сіренко, музична теоретикиня, музична критикиня, студентка маґістеріюму Національної музичної академії України, співзасновниця медія про класичну музику «The Claquers» / Yelyzaveta Sirenko, music theorist, music critic, a Master’s student at the National Music Academy of Ukraine, Co-Founder of The Claquers classical music media

Тетяна Сітенко, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри музичного виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого / Tetiana Sitenko, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Education Department at the Kyiv Ivan Karpenko-Karyi National University of Theatre, Cinema and Television

Тетяна Скобало, музикознавиця, викладачка Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької / Tetyana Skobalo, musicologist, Tutor at the Lviv Solomiya Krushelnytska State Music Lyceum

Андрій Сташевський, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Харківської державної академії культури / Andriy Stashevsky, Merited Figure of Arts of Ukraine, PhD, Dr Habil, Professor, Head of the Folk Music Instruments Department at the Kharkiv State Academy of Culture

Марія Стоколяс, піяністка, джазова вокалістка, солістка гурту МедОркестра, студентка маґістеріюму та членкиня Студентського науково-творчого товариства «Medianta» Львівської національноі музичної академії імені Миколи Лисенка / Mariia Stokolias, pianist, jazz vocalist, soloist at the MedOrchestra Band, a Master’s student and a member at the Medianta Student Scientific and Creative Society at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Анна Стоянова, музикознавиця, композиторка, кандидатка мистецтвознавства, членкиня Національної спілки композиторів України / Anna Stoianova, musicologist, composer, PhD in Art Studies, a member of the National Union of Composers of Ukraine

Богдан Сюта, доктор мистецтвознавства, професор, член правління Національної спілки композиторів України, перший проректор Київської академії мистецтв / Bogdan Siuta, PhD, Dr Habil, Professor, Member of the Board of the National Union of Composers of Ukraine, Kyiv Academy of Arts Vice-Rector

Дмитро Теребун, кандидат мистецтвознавства, доцент катедри музичного мистецтва та соціокультурної діяльности Національного університету «Чернігівський колеґіюм» імені Тараса Шевченка / Dmytro Terebun, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Department of Music and Socio-Cultural Activities at the National Taras Shevchenko University Chernihiv Collegium

Віктор Тиможинський, композитор, заслужений діяч мистецтв України, голова Волинського осередку Національної спілки композиторів України, голова предметно-циклової комісії музично-теоретичних дисциплін Волинського фахового коледжу культури і мистецтв (Луцьк) / Victor Tymozhynsky, composer, Merited Figure of Arts of Ukraine, Volyn Branch Chairman of the National Union of Composers of Ukraine, the Music Theory and History Committee Chair at the Volyn State Culture and Arts College (Lutsk)

Катерина Ткаченко, студентка Національної музичної академії України, викладач студії «Музична академія» / Kateryna Tkachenko, a student at the National Music Academy of Ukraine, Tutor at the Music Academy Studio

Катерина Токало, хормейстерка, викладачка хорового дириґування у Луцькому педагогічному коледжі, керівниця церковного камерного хору Credo, членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки / Kateryna Tokalo, choirmaster, Choral Conducting Tutor at the Lutsk Teachers College, Director of the Credo Church Chamber Choir, a member of the National All-Ukrainian Music Society

Софія Трусенко, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Sofiia Trusenko, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ірина Тукова, музикознавиця, докторка мистецтвознавства, доцентка катедри теорії музики Національної музичної академії України (Київ) / Iryna Tukova, musicologist, PhD, Dr Habil, Associate Professor in the Music Theory Department at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Надія Устюжаніна, музикознавиця, студентка маґістеріюму Національної музичної академії України, викладачка музично-теоретичних дисциплін у Київській дитячій музичній школі № 7 імені Ігоря Шамо / Nadiya Ustyzhanina, musicologist, a Master’s student at the National Music Academy of Ukraine, Music Theory and History Tutor at the Kyiv Seventh Ihor Shamo Music School for Children

Христина Флейчук, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри хорового та оперно-симфонічного дириґування Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Khrystyna Fleychuk, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Choir, Opera Company and Symphony Orchestra Conducting Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Надія Ханіс, етномузикологиня, етноспівачка, музикознавиця, студентка маґістеріюму Національної музичної академії України, викладачка музично-теоретичних дисциплін / Nadiia Khanis, ethnomusicologist, ethnosinger, musicologist, a Master’s student at the National Music Academy of Ukraine, Music Theory and History Tutor

Наталія Хмілевська, артдиректорка Open Opera Ukraine / Nataliia Khmilevska, Open Opera Ukraine Art Director

Роман Холматов, скрипаль, лавреат міжнародних конкурсів, Orquestra de la Comunitat Valenciana / Roman Kholmatov, violinist, an international violin competitions winner, Orquestra de la Comunitat Valenciana

Юрій Чекан, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України, професор Національної музичної академії України / Yurii Chekan, Doctor of Arts (Dr Habil), a member of the National Society of Composers of Ukraine, Professor at the National Music Academy of Ukraine

Марина Черкашина-Губаренко, докторка мистецтвознавства, професорка, академікиня Національної академії мистецтв України, засновниця і голова Київського Ваґнерівського товариства / Maryna CherkashynaHubarenko, PhD, Doctor of Arts (Dr Habil), Professor, a full member of the National Academy of Arts of Ukraine, Founder and Head of the Kyiv Wagner Society

Анна Черноус, етномузикознавиця, громадська діячка, підприємиця, співзасновниця і голова громадської організації «Музична майстерня “Гурба”» / Anna Chernous, ethnomusicologist, community leader, entrepreneur, Co-Founder and Head of the Hurba Music Workshop NGO

Микола Чорний, заслужений діяч мистецтв України, викладач-методист, голова циклової комісії «Оркестрові духові та ударні інструменти», художній керівник та дириґент симфонічного та духового оркестрів Волинського фахового коледжу культури і мистецтв / Mykola Chornyi, Merited Figure of Arts of Ukraine, a teaching supervisor, the Orchestra Wind and Percussion Instruments Committee Chair, Artistic Director and Conductor of the Symphony Orchestra and Brass Band at the Volyn State Culture and Arts College

Антоніна Чубак, кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри теорії музики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка / Antonina Chubak, PhD in Art Studies, Associate Professor in the Music Theory Department at the Lviv Mykola Lysenko National Music Academy

Тетяна Швед (Безкоровайна), продюсерка, засновниця S.T.ART Foundation / Tetiana Shved (Bezkorovaina), S.T.ART Foundation Producer and Owner

Анастасія Шаріна, піяністка, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України, переможниця міжнародних музичних конкурсів / Anastasiia Sharina, pianist, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv), winner of international music competitions

Інна Шворак, музикознавиця, кандидатка мистецтвознавства, дослідниця українського фольклору, артменеджерка / Inna Shvorak, musicologist, PhD in Art Studies, Ukrainian Musical Ethnology researcher, art manager

Соломія Шевчук, музикознавиця, викладачка Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької / Solomia Shevchuk, musicologist, Tutor at the Lviv Solomiya Krushelnytska State Music Lyceum

Петро Шиманський, доктор філософії, кандидат мистецтвознавства, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк) / Petro Shymansky, PhD in Art Studies, Associate Professor at the Volyn Lesya Ukrainka National University (Lutsk)

Анна Школьнікова, композиторка, музикознавиця, членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки, авторка і керівниця міжнародного проєкту «Молоді композитори світу» / Anna Shkolnikova, composer, musicologist, a member of the National All-Ukrainian Music Union, Author and Head of the Young Composers of the World International Project

Яна Шлябанська, композиторка та саунд-артистка, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Yana Shliabanska, composer, sound-artist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Ігор Щербаков, композитор, професор Національної музичної академії України, голова Національної спілки композиторів України, лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка / Igor Shcherbakov, composer, Chairman of the National Union of Composers of Ukraine, The Taras Shevchenko National Prize Winner

Дмитро Щириця, композитор, музикознавець, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента Національної музичної академії України / Dmytro Shchyrytsia, composer, musicologist, PhD in Art Studies, Associate Professor at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

Марічка Янишин, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України (Київ) / Marichka Yanyshyn, musicologist, a postgraduate student at the National Music Academy of Ukraine (Kyiv)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *